Liitumised

Loo Elekter AS elektrivõrguga saavad liituda tarbimiskohad, mis asuvad meie võrgupiirkondades. Võrgupiirkonnad on leitavad siit.

Tarbija liitumine

Kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub liituja vastavalt tegelikele kulutustele, sõltumata soovitud võrguühenduse suurusest.

Täidetud taotlus saatke või küsimuste korral võtke ühendust .

Tootja liitumine

Kulutused, mis tehakse seoses elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub liituja vastavalt tegelikele kulutustele.

Tootmisseadme liitumise üldised tehnilised tingimused on leitavad siit. (PDF fail)

Täidetud taotlus saatke või küsimuste korral võtke ühendust .

Liitumistasu arvutamise metoodika

Elektrituruseaduse § 71 lg 1 p-d 1 ja 2 sätestavad, et võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab tasu vastavalt:

  • võrguga ühendamise eest ja;
  • tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest.

Loo Elekter AS-i elektrivõrguga liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika on leitav siit.