Võrguteenuste hinnakiri 0,4kV pingel

Nimetus Ühik Võrguteenuse hind Taastuvenergia toetus Aktsiis Käibemaks Kokku
M1 Üldine põhitariifiga
Põhitariif s/kWh 4,65 1,13 0,447 1,25 7,47
Püsitasu eur/mõõtepunkt kuus 1.05 - - 0.21 1.26
M2 Üldine ajatariifiga
Päevatariif s/kWh 5,57 1,13 0,447 1,43 8,58
Öötariif s/kWh 3,35 1,13 0,447 0,99 5,91
Püsitasu eur/mõõtepunkt kuus 1,05 - - 0,21 1,26
M3 Kuni 63A põhitariifiga
Põhitariif s/kWh 4,09 1,13 0,447 1,13 6,80
Läbilaskevõime tasu eur/A kuus 0,20 - - 0,04 0,24
M4 Kuni 63A ajatariifiga
Päevatariif s/kWh 5,00 1,13 0,447 1,32 7,89
Öötariif s/kWh 2,84 1,13 0,447 0,88 5,30
Läbilaskevõime tasu eur/A kuus 0,20 - - 0,04 0,24
M5 Üle 63A põhitariifiga
Põhitariif s/kWh 3,01 1,13 0,447 0,92 5,50
Ampritasu eur/A kuus 0,47 - - 0,09 0,56
M6 Üle 63A ajatariifiga
Päevatariif s/kWh 3,39 1,13 0,447 0,99 5,96
Öötariif s/kWh 1,88 1,13 0,447 0,69 4,15
Ampritasu eur/A kuus 0,47 - - 0,09 0,56
Reaktiivenergia ärikliendile
Reaktiivenergia võrgust s/kvar 0,48 - - 0,10 0,58
Reaktiivenergia võrku s/kvar 0,83 - - 0,17 1,00
  • Hinnapakettide 1 ja 2 vahel saavad valida tarbijad, kelle tarbimiskoht ei ole vahetult ühendatud ja sõltumatult teistest tarbijatest lülitatav Loo Elekter AS liitumispunkti peakaitsmega ning kelle arvestussüsteem ei mõõda kogu liitumispunkti läbivat energiat.
  • Hinnapakettide 3 ja 4 vahel saavad valida tarbijad, kelle lepinguga määratud peakaitse liitumispunktis on väiksem kui 63A ja kelle arvestussüsteem mõõdab kogu liitumispunkti läbivat energiat.
  • Hinnapakettide 5 ja 6 vahel saavad valida tarbijad, kelle lepinguga määratud peakaitse liitumispunktis on 63Aja suurem ning kelle arvestussüsteem mõõdab kogu liitumispunkti läbivat energiat.