Lisateenused

Võrguteenuse osutamisega seotud lisateenused Tasu käibemaksuta Tasu käibemaksuga
Taaspingestamise tasu peale võla tasumist (kuni 80A) 15,00 18
Taaspingestamise tasu peale võla tasumist (üle 80A) 45,00 54,00
Ajatariifse hinnapaketi vahetus - -
Elektripaigaldise plommide eemaldamine ja plommimine - -
Eripäringud kliendiandmete väljastamisel - -